Wat is goed drinkwater en hoe verzorgt Nederland dit drinkwater? Dat is natuurlijk de hoofdvraag. In Nederland is goed drinkwater standaard geworden. Wereldwijd is goed drinkwater niet zo vanzelfsprekend. Nederland heeft zelfs bijna het beste drinkwater ter wereld. Hier wordt uitgelegd hoe dit drinkwater in Nederland wordt verzorgd. 

Waar komt het drinkwater vandaan?

Het drinkwater in Nederland wordt uit meerdere bronnen gewonnen. Zo komt het grootste gedeelte drinkwater uit grondwater. Bij gebieden aan zee wordt drinkwater gewonnen uit oppervlaktewater uit de Rijn of de Maas. Een klein gedeelte van het Nederlandse drinkwater wordt gewonnen uit duinwater. Duinwater is door de duinenbodem gezakt regenwater. Vanuit deze bronnen wordt het water naar een zuiveringsinstallatie geleid. 

Proces drinkwaterzuivering

Sommige waterbronnen in Nederland beschikken over een zelfreinigend vermogen. Drinkwaterzuivering is het zuiveren van grond- of oppervlaktewater dat kan functioneren als drinkwater. Het water wordt dan gezuiverd van organische en chemische stoffen die slecht zijn voor de gezondheid en de smaak van het water. Afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte water voeren waterleidingbedrijven verschillende zuiveringsprocessen uit. Een aantal zuiveringsmethoden zijn bijvoorbeeld: beluchting, zandfiltratie, actieve koolfiltratie en membraanfiltratie. Oppervlaktewater doorloopt regelmatig een uitgebreide cyclus met zuiveringsstappen. Bacteriën en virussen in het water worden onschadelijk gemaakt door speciaal UV-licht. Verder gaat het water door verschillende filters om verschillende deeltjes uit het water te halen.

Wettelijke normen drinkwater

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bepaalt in Nederland of het drinkwater goedgekeurd en betrouwbaar is. Eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het drinkwater zijn vastgelegd in de wet. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over de maximale temperatuur van het drinkwater en over het minimale zuurstofgehalte en de hoeveelheid ijzer. Er wordt ook toezicht gehouden op het naleven van deze eisen. Dit gebeurt namelijk door de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT). De eisen van het drinkwater zijn vastgesteld met als uitgangspunt de kwetsbare groep in Nederland.

Oorzaken lekkages

Een lekkage met het drinkwater kan meerdere oorzaken hebben. Het drinkwater wordt via een ondergronds leidingnet naar alle huizen gestuurd. In dit leidingnet kunnen lekkages ontstaan. Een veelvoorkomende oorzaak is grondzetting. Grondzetting wordt veroorzaakt door bepaalde weersomstandigheden. Grondzetting is het bewegen van de grond waardoor lekkages ondergronds ontstaan. Grondzetting kan ook ontstaan door het verkeer dat over de straten en de stoepen zich beweegt. Lekkages kunnen ook veroorzaakt worden door ouderdom. Als een leiding te oud is kan het materiaal slijten waardoor er dus lekkages ontstaan.

Zoals je kan lezen is in Nederland dus alles goed geregeld met het drinkwater. 

Misschien vind je dit ook leuk...

Populaire Artikelen